==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Khách Sạn PACIFIC Sần Sơn
  1. Loại phòng
  1. Phòng Tiêu Chuẩn
  2. 650000
  1. Phòng Đặc Biệt
  2. 800000
  1. Phòng Vip
  2. 2000000
 1. Đặt phòngKhách Sạn PACIFIC Sần Sơn
 2. Loại phòng (*)
 3. Ngày nhận phòng (*) Ngày trả phòng (*):
 4. Số lượng phòng (*)
 5. Giường kê thêm :
 6. Số người lớn Trẻ em 1 đến 5 tuổi Trẻ em 6 đến 12 tuổi
 7. Họ tên (*)
 8. Địa chỉ
 9. Điện thoại cố định
 10. Điện thoại di động (*)
 11. Email
 12. Ghi chú thêm

Khách Sạn Thái Bình Dương PACIFIC, Khach San PACIFIC

Khách Sạn Thái Bình Dương PACIFIC, Khach San PACIFIC
17 1 18 35 bài đánh giá
Có Thể Phù Hợp Với Bạn